Beskikkelsesbekendtgørelsen § 7

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 7

Geodatastyrelsen kan stille krav om, at ansøgeren skal gennemgå en prøvetid, der ikke må overstige 3 år, eller skal bestå en egnethedsprøve, hvis

  • 1) den uddannelse, som ansøgeren har gennemgået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der indgår i den danske landinspektøruddannelse, eller

  • 2) landinspektørvirksomhed i Danmark omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det tilsvarende erhverv i ansøgerens hjemland, og hvis denne virksomhed alene må udføres af landinspektører i Danmark, og hvis landinspektøruddannelsen omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af ansøgerens kursus- eller uddannelsesbevis.

Stk. 2 Ansøgeren kan vælge mellem en prøvetid og en egnethedsprøve. I tilfælde, hvor der er væsentlig forskel på ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer og dansk landinspektøreksamen, kan Geodatastyrelsen dog stille krav om en prøvetid eller en egnethedsprøve, hvis betingelserne derfor i artikel 14, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer er opfyldt.

Stk. 3 Ved ansøgninger som nævnt i § 5, stk. 6, gælder de regler om prøvetid og egnethedsprøve, som er fastsat i artikel 6 i den nævnte overenskomst.