Beskikkelsesbekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 6

Ved ansøgning som nævnt i § 5, stk. 1, kan beskikkelse gives således, at den berettigede alene må udføre en del af de former for arbejder, som landinspektører med beskikkelse efter lovgivningen har eneret til at udføre, jf. § 2 i lov om landinspektørvirksomhed. Det er en betingelse herfor, at der søges om en sådan beskikkelse, og at de øvrige betingelser i § 10, stk. 1, lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer er opfyldt.

Stk. 2 Erhvervsmæssig virksomhed i henhold til en beskikkelse som nævnt i stk. 1 udøves under indehaverens erhvervsmæssige titel i hjemlandet.