Beskikkelsesbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 3

Inden én måned efter, at Geodatastyrelsen har modtaget en ansøgning om beskikkelse, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren. Styrelsen oplyser samtidigt ansøgeren om eventuelt manglende dokumenter.

Stk. 2 Styrelsen oplyser endvidere ansøgeren om

  • 1) fristen for meddelelse af afgørelsen, jf. § 4, stk. 2, og om muligheden for forlængelse af fristen, jf. § 4, stk. 3,

  • 2) at ansøgeren ikke kan betragte ansøgningen for imødekommet, hvis afgørelsen ikke er truffet og meddelt, inden fristen udløber, jf. § 4, stk. 4, og

  • 3) klagemuligheder, jf. § 4, stk. 5.