Beskikkelsesbekendtgørelsen § 11

Denne konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter

Bekendtgørelse nr. 63 af 18. januar 2016

§ 11

Anmelderen skal udføre virksomhed i Danmark under den titel, der anvendes i anmelderens hjemland, hvis titlen for erhvervet er fastsat ved lov i dette land. Hvis titlen ikke er fastsat ved lov i hjemlandet, skal anmelderen anføre, hvilken uddannelse vedkommende har. Titlen eller uddannelsen anføres på hjemlandets officielle sprog eller på et af dette lands officielle sprog, således at enhver forveksling med den danske landinspektørtitel undgås.