14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Oplysningspligt overfor klienter for landinspektører m.m.
Landinspektører skal oplyse deres klienter om

  • 1) Geodatastyrelsens adresse, eventuelt e-postadresse, eller adressen på Erhvervsstyrelsens kvikskranke: www.businessindenmark.dk,

  • 2) brancheorganisationer eller lignende, som vedkommende er medlem af, og

  • 3) deres erhvervsmæssige titel og det EU/EØS-land, hvor tilladelsen til at anvende titlen er givet.

•••

Stk. 2 Hvis en klient anmoder om det, skal landinspektøren oplyse om lovgivningen vedrørende landinspektørers virksomhed, og om hvordan klienten kan blive bekendt med denne.

•••

Stk. 3 Oplysningerne skal gøres tilgængelige, før kontrakt indgås, eller, hvis der ikke indgås en skriftlig kontrakt, før leveringen af tjenesteydelsen. Vedkommende bestemmer selv, hvordan og i hvilken form oplysningerne gives.

•••
profile photo
Profilside