14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Ved ansøgning som nævnt i § 5, stk. 1, kan beskikkelse gives således, at den berettigede alene må udføre en del af de former for arbejder, som landinspektører med beskikkelse efter lovgivningen har eneret til at udføre, jf. § 2 i lov om landinspektørvirksomhed. Det er en betingelse herfor, at der søges om en sådan beskikkelse, og at de øvrige betingelser i § 10, stk. 1, lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer er opfyldt.

•••

Stk. 2 Erhvervsmæssig virksomhed i henhold til en beskikkelse som nævnt i stk. 1 udøves under indehaverens erhvervsmæssige titel i hjemlandet.

•••
profile photo
Profilside