14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Geodatastyrelsen behandler ansøgninger om beskikkelse hurtigst muligt.

•••

Stk. 2 Geodatastyrelsen træffer afgørelse inden 3 måneder efter modtagelsen af en fuldt dokumenteret ansøgning. Begrundelsen for afgørelsen meddeles ansøgeren.

•••

Stk. 3 Fristen kan forlænges med én måned, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Ansøgeren underrettes om grunden til forlængelsen og dens varighed inden udløbet af fristen efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Selvom Geodatastyrelsen ikke har meddelt ansøgeren afgørelsen inden udløbet af fristerne efter stk. 2 eller 3, kan ansøgningen ikke anses for imødekommet.

•••

Stk. 5 Afslag på en ansøgning om beskikkelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene. Dette gælder ligeledes, hvis afgørelsen ikke træffes inden tidsfristens udløb.

•••
profile photo
Profilside