14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Inden én måned efter, at Geodatastyrelsen har modtaget en ansøgning om beskikkelse, sender styrelsen en kvittering til ansøgeren. Styrelsen oplyser samtidigt ansøgeren om eventuelt manglende dokumenter.

•••

Stk. 2 Styrelsen oplyser endvidere ansøgeren om

  • 1) fristen for meddelelse af afgørelsen, jf. § 4, stk. 2, og om muligheden for forlængelse af fristen, jf. § 4, stk. 3,

  • 2) at ansøgeren ikke kan betragte ansøgningen for imødekommet, hvis afgørelsen ikke er truffet og meddelt, inden fristen udløber, jf. § 4, stk. 4, og

  • 3) klagemuligheder, jf. § 4, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside