14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskikkelsesbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskikkelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 63 af 18. January 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Anmelderen skal udføre virksomhed i Danmark under den titel, der anvendes i anmelderens hjemland, hvis titlen for erhvervet er fastsat ved lov i dette land. Hvis titlen ikke er fastsat ved lov i hjemlandet, skal anmelderen anføre, hvilken uddannelse vedkommende har. Titlen eller uddannelsen anføres på hjemlandets officielle sprog eller på et af dette lands officielle sprog, således at enhver forveksling med den danske landinspektørtitel undgås.

•••
profile photo
Profilside