14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 91

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 91:

Til § 91
Den foreslåede bestemmelse svarer til den hidtidige bemyndigelsesbestemmelse i § 30, stk. 3, i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som ændret ved lov nr. 1036 af 17. december 2002. Efter gældende regler bortfalder pligten til tilbud ved ugentlig 20 timers ordinær beskæftigelse, og det er hensigten a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.