14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 82

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 82:

Til § 82
Med den foreslåede bestemmelse sker der en videreførelse af de hidtidige regler om befordringsgodtgørelse til dagpengemodtagere i bekendtgørelse om en aktiv arbejdsmarkedsindsats. Bestemmelsen er dog tilrettet de nye redskaber og er udvidet til tillige at gælde for revalidender og sygedagpengemodtagere. ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.