14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven  - ophævet den 1. januar 2020 § 69

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Visitation
Jobcenteret sørger for, at personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, med varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, jf. § 2, nr. 7, har mulighed for

  • 1) ansættelse hos private eller offentlige arbejdsgivere i fleksjob efter § 70 eller

  • 2) støtte til at fastholde beskæftigelsen i egen virksomhed efter § 70 g.

•••

Stk. 2 Beskæftigelsesministeren kan under hensyn til Danmarks internationale forpligtelser fastsætte regler om, at der inden for visse erhvervsområder ikke er adgang til at beskæftige personer efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Fleksjob kan alene oprettes hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om fleksløntilskud til ansatte i fleksjob hos en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, hvor arbejdet skal udføres i udlandet.

•••
profile photo
Profilside