14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesindsatsloven  - ophævet den 1. januar 2020 § 5

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesindsatsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. November 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr 1342 af 21/11/2016) er der ved en fejl skrevet "formidling" i stedet for "jobformidling" i denne bestemmelse.

§5 Jobcenteret har til opgave at bistå alle arbejdssøgende med at finde arbejde samt bistå arbejdsgivere med rekruttering og jobformidling.

•••

Stk. 2 Bistanden kan bl.a. ske, ved at

  • 1) en eller flere arbejdssøgende efter aftale med en arbejdsgiver direkte henvises til et konkret job,

  • 2) opsøge arbejdsgivere og tilbyde bistand til at udsøge, screene og formidle relevante stillinger,

  • 3) der indhentes og videregives information om udbud af arbejdskraft til arbejdsgivere og om beskæftigelsesmuligheder til arbejdssøgende, eller

  • 4) råde virksomheder og arbejdssøgende til selv at etablere kontakten ved at anvende Beskæftigelsesministeriets database Jobnet eller jobbanken Workindenmark.

•••

Stk. 3 Arbejdsløshedskasserne kan bistå egne ledige medlemmer med at finde arbejde.

•••
profile photo
Profilside