14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 128

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 128:

Til §§ 128-129
De foreslåede bestemmelser svarer til de hidtidige bestemmelser i §§ 62 og 63 i lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som ændret ved lov nr. 1036 af 17. december 2002, dog er bestemmelserne tilrettet de 3 nye redskaber. Bestemmelserne indebærer, at arbejdsformidlingens afgørelser kan påklages dels ti...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.