14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 127a

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 127a:

Det fremgår af Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere, at de indkomsterstattende ydelser omfattet af obligatorisk opsparing reguleres fra 2020 med 1,7 pct. + tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, fremfor med satsreguleringsprocenten.Efter den foreslåede § 115 b, stk. 1,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.