14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 115c

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 115c:

Efter den gældende bestemmelse i § 114 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indbetales der for personer, som modtager tilskud fra kommunen under ansættelse i fleksjob, jf. lovens § 70 f, et forhøjet ATP-bidrag. Bidraget fra personen er på 5 pct. af fleksløntilskuddet, dog højst 500 kr. pr. måned.Derudover indbetaler kommunen et ATP-bidrag for de...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.