14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beskæftigelsesindsatsloven   - ophævet den 1. januar 2020 § 100

Uddrag fra kommentarerne til beskæftigelsesindsatsloven § 100:

Til § 100
Med bestemmelsen foreslås det, at der ved ordinær ansættelse kan ydes tilskud til hjælpemidler efter kapitel 14. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan fastholde eller opnå ansættelse uden løntilskud...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.