14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beskæftigelsesbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beskæftigelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 901 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Kostbeløb
Skal den indsatte selv sørge for forplejning, udbetaler kriminalforsorgsområdet et kostbeløb pr. dag, jf. § 32. Til indsatte på udgang efter kapitel kapitel 8-10 og 13 i udgangsbekendtgørelsen udbetales tilsvarende et kostbeløb, medmindre den pågældende får kost af kriminalforsorgsområdet.

•••

Stk. 2 Ved delvis selvforplejning udbetales en procentdel af kostbeløbet efter stk. 1, således at der beregnes 20% til morgenmad, 40% til frokost og 40% til aftensmad.

•••

Stk. 3 Kriminalforsorgsområdet udbetaler ikke kostbeløb efter stk. 1 til

•••

Stk. 4 Overstiger arbejdsindtægten eller den offentlige ydelse efter stk. 3, nr. 2 og 3, ikke det vederlag, som udbetales efter kapitel 2 til indsatte eller dømte, der er beskæftiget ved kriminalforsorgens foranstaltning, udbetales dog kostbeløb, jf. § 3, stk. 4 i bekendtgørelse om betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner.

•••

Stk. 5 Vurderer kriminalforsorgsområdet i et konkret tilfælde, at en indsat ikke anvender kostbeløbet til indkøb af mad f.eks. på grund af gæld, kan kriminalforsorgsområdet udlevere kost til den indsatte i stedet for at udbetale kostbeløbet.

•••
profile photo
Profilside