14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Besættelsestidsloven § 22a

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 22a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af besættelsestidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22a Til personer og efterladte efter personer, som har været deporteret, og som er afskåret fra ydelse efter afsnit II, alene fordi den deporterede ikke er henført til en af de i § 37 nævnte persongrupper, udbetales et tillæg til renten af samme størrelse som ydelsen.

•••

Stk. 2 Tillægget medregnes ikke ved beregningen af pension efter lov om social pension.

•••
profile photo
Profilside