14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Besættelsestidsloven § 23

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af besættelsestidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. marts 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Begravelseshjælp
I tilfælde af dødsfald tilkommer der de efterladte eller andre private personer, som har bekostet afdødes begravelse (ligbrænding), en hjælp af 7.590 kr. Hjælpen ydes dog ikke, såfremt begravelsesudgiften på anden måde er afholdt af offentlige midler.

•••

Stk. 2 Beløbet i stk. 1 reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet, der reguleres efter 1. pkt., afrundes til nærmeste hele beløb, der kan deles med 10. Reguleringen efter 1. pkt. får virkning for de dødsfald, der indtræder 1. januar eller senere.

•••
profile photo
Profilside