14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Besættelsestidsloven § 10

Lov om erstatning til besættelsestidens ofre paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af besættelsestidsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 279 af 14. March 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er berettiget til af de i §§ 1, 1 a, 1 b og 1 c omhandlede personer, frihedsbevægelsens organisationer, kommunalbestyrelser og andre vedkommende, herunder klinikker, sygehuse, behandlende læger m.v., at begære og få meddelt enhver oplysning, der er af betydning, herunder hospitalsjournaler, og hvad dertil hører, eller afskrifter af samme, samt til at forlange optaget retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018 og få udskrift deraf. Oplysninger om økonomiske forhold kan i elektronisk form indhentes fra andre offentlige myndigheder. Endvidere er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring berettiget til at forlange obduktion foretaget efter reglerne om lovmæssige obduktioner.

•••

Stk. 2 Ankestyrelsen er berettiget til at afkræve offentlige myndigheder og andre, der har kendskab til forholdene, enhver oplysning, der er af betydning for sagens afgørelse, samt at forlange optaget retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018.

•••
profile photo
Profilside