14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beredskabsloven § 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beredskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 03. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Andet beredskabspersonel
§§ 60-66 gælder også for befalingsmænd, befalingsmænd af reserven og kontraktansatte menige i redningsberedskabet. Disciplinarmidlerne arbejde og efterøvelse i en del af fritiden, fremstilling, vagt eller anden tjeneste uden for orden og fratagelse af friheder kan dog ikke anvendes på befalingsmænd og befalingsmænd af reserven, medmindre de er elever på en af redningsberedskabets skoler.

•••

Stk. 2 Under krise eller krig gælder §§ 60-66 også for civilt ansatte og beredskabspligtige.

•••
profile photo
Profilside