14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beredskabsloven § 48

Uddrag fra kommentarerne til beredskabsloven § 48:

Til § 48
Bestemmelsen erstatter brandlovens § 9 om uddannelse af brandinspektører og andre befalingsmænd, brandmandskab med kvalificeret arbejde og andet menigt brandmandskab samt civilforsvarslovens § 7, stk. 2, om uddannelse af værnepligtige. § 48 giver indenrigsministeren mulighed for at fastsætte regler om uddannelsen og udgiftsf...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.