14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beredskabsloven § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beredskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 03. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Indkvarteringslovens regler om ekstraordinær indkvartering anvendes tilsvarende for personel i redningsberedskabet.

•••

Stk. 2 Forsvarsministeren fastsætter regler om de indkvarteringsydelser, der kan kræves efter stk. 1, og om den godtgørelse, der skal ydes herfor.

•••
profile photo
Profilside