14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beredskabsloven § 36

Uddrag fra kommentarerne til beredskabsloven § 36:

Til § 36
Stk. 1 svarer med redaktionelle ændringer til § 33, stk. 3, i brandloven. Efter denne bestemmelse er det som hovedregel brandinspektøren eller en anden kvalificeret person, udpeget af brand- eller beredskabskommissionen, der foretager brandsyn. Det vil som hidtil være en kommunalt ansat brandkyndig person, der skal foretage ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.