14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beredskabsloven § 28

Uddrag fra kommentarerne til beredskabsloven § 28:

Til § 28
Bestemmelsen bemyndiger vedkommende minister til at pålægge offentlige myndigheder samt offentlige og private virksomheder og institutioner at yde bistand ved planlægningen eller udførelsen af civile beredskabsopgaver. Stk. 1 svarer til § 3 b, stk. 2, i lov om det civile beredskab. Pligten til at bistå ved planlægningen og udførel...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.