14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beredskabsloven § 15

Uddrag fra kommentarerne til beredskabsloven § 15:

Til § 15
Bestemmelsen erstatter brandlovens § 13, i henhold til hvilken det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for, at der i enhver tættere bebygget del af kommunen er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. I medfør af stk. 2 kan indenrigsministeren fastsætte regler om vandforsyningen, fornøden opstillingsplads ved vandforsyning...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.