14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Beredskabsloven § 12

Uddrag fra kommentarerne til beredskabsloven § 12:

Til § 12
Bestemmelsen fastlægger det kommunale redningsberedskabs opgaver og erstatter brandlovens § 1 og civilforsvarslovens § 18. Brandlovens § 1 omhandler de krav, som kommunernes brandvæsen skal kunne opfylde, herunder at det - under hensyn til befolkningstætheden, bebyggelsernes udstrækning og art, virksomhedernes karakter, vandforsyn...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.