14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bemyndigelsesloven § 1b

Lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. paragraf 1b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bemyndigelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 635 af 09. June 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1b Det er forbudt at transportere produkter og teknologi, der er bestemt til anvendelse i forbindelse med udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben eller andre nukleare sprænglegemer eller til udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der skal fremføre sådanne våben.

•••

Stk. 2 Forbuddet i stk. 1 omfatter med de begrænsninger, der følger af straffelovens §§ 7, 10, 10 a og 10 b, også handlinger foretaget i udlandet.

•••

Stk. 3 Forbuddet i stk. 1 omfatter ikke transporter, der gennemføres uden for Danmark, i det omfang transporten sker i overensstemmelse med internationale aftaler om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben.

•••

Stk. 4 Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for danske militære myndigheder.

•••
profile photo
Profilside