Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 9

Rettelser til et forsikringsselskabs m.v. opgørelser efter lovens §§ 21, 22, 23 og 23 a af skattepligtigt afkast efter lovens §§ 3, 4, 4 a, 5, 6, 7 og 8 kan indgives én gang i kvartalet, henholdsvis senest 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november, på et skema, der er udarbejdet af SKAT. Skemaet kan udfyldes og indsendes digitalt. Skemaet skal indsendes senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.