Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 8

Et pengeinstitut opgør beskatningsgrundlaget for skattepligtige som nævnt i lovens § 1, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 2 Pengeinstituttet opgør fradraget efter lovens § 10, stk. 1, under ét for alle den skattepligtiges ordninger under samme kontobetegnelse.

Stk. 3 Pengeinstituttet vælger på vegne af den skattepligtige, om reglerne i lovens § 20, stk. 3, skal finde anvendelse.