Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 7

Ved afhændelse henholdsvis erhvervelse af obligationer, der tilhører indehavere af pensionsopsparingskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens §§ 12 eller 13, gælder reglerne i stk. 2 og 3 ved opgørelsen af skattepligtige renter.

Stk. 2 Når overdragelsen af obligationer omfatter kuponrenter (vedhængende kuponer), medregnes ved afhændelse påløbne renter fra sidste rentetermin indtil handelstidspunktet (afviklingsdagen) i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved erhvervelse fratrækkes påløbne renter fra sidste rentetermin indtil afviklingsdagen i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Når de erhvervede obligationer befinder sig i køberens beholdning ved den efterfølgende rentetermin, medregnes hele terminsrenten i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder.

Stk. 3 Når overdragelsen af obligationer ikke omfatter kuponrenter, fratrækkes ved afhændelse det køberen godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i sælgerens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder. Ved den efterfølgende rentetermin medregnes hele terminsrenten i kuponindehaverens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor renteterminen indtræder. Ved erhvervelse medregnes det godtgjorte rentebeløb fra afviklingsdagen indtil den efterfølgende rentetermin i køberens beskatningsgrundlag for det indkomstår, hvor afviklingsdagen indtræder.