Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 29

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 29

Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med ordningens forvaltning eller de forhold, der er nævnt i § 28, skal revisor anmode forsikringsselskabet m.v. om inden 3 uger at give SKAT meddelelse herom. Oplysninger om disse forhold, herunder at revisor har fremsat den nævnte anmodning til forsikringsselskabet m.v., skal fremgå af revisionserklæringerne til SKAT.