Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 24

Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter forsikringsselskaberne m.v.s valg. I forsikringsselskaber m.v. med intern revision udføres revisionen i samarbejde med den interne revision i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for revision af de pågældende forsikringsselskaber m.v.