Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 23

Omfattet af dette kapitel er de forsikringsselskaber m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, eller er skattepligtige efter lovens § 1, stk. 2.