Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 22

Forsikringsselskabet m.v. skal samtidig med indbetaling af skatten efter lovens §§ 23 og 23 a give den skattepligtige underretning om indbetalingen.