Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 2

Begærer den skattepligtige en ordning overført mellem to pengeinstitutter eller mellem et penge- og pensionsinstitut i perioden fra den 15. december i indkomståret til og med den 22. januar året efter indkomståret, kan overførslen tidligst ske med virkning fra den 23. januar året efter indkomståret.