Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

§ 11

Forsikringsselskaber m.v. kan ved indbetaling af skat efter lovens § 23 modregne negativ skat efter lovens § 25.

Stk. 2 I de tilfælde, hvor den samlede negative skat overstiger den positive skat, kan der yderligere modregnes i afgiften efter pensionsbeskatningslovens § 38 på afregningstidspunktet.

Stk. 3 Dokumentation for modregning af den negative skat og opgørelse af kontoen skal på forlangende indsendes til SKAT.

Stk. 4 Forsikringsselskabet m.v. er ansvarlig over for myndighederne for beløb, der er modregnet i strid med loven.