Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 9 Underretning
§ 20

Forsikringsselskabet m.v. skal årligt underrette den skattepligtige om skattebeløbet for det foregående indkomstår, jf. lovens § 21.

§ 21

Pengeinstituttet m.v. skal senest 8 uger efter skattens betaling underrette den skattepligtige om skattebeløbet for det foregående indkomstår, jf. lovens § 22.

§ 22

Forsikringsselskabet m.v. skal samtidig med indbetaling af skatten efter lovens §§ 23 og 23 a give den skattepligtige underretning om indbetalingen.