Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 8 Dokumentationskrav for pensionsinstitutter
§ 19

Har et pensionsinstitut valgt at opgøre det skattepligtige afkast efter lovens § 4 a, skal det føre regnskab over tilskrivning af årets overskud på rente-, risiko- og omkostningsresultatet for hver enkelt gruppe.