Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven Kapitel 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1138 af 24. maj 2016,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 24. maj 2016

Kapitel 12 Ikrafttrædelsesbestemmelser
§ 32

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2014.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1634 af 21. december 2010 om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven ophæves.