14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1138 af 24. May 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Overføres en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 til et forsikringsselskab m.v., der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsafkastbeskatningslovens § 1, stk. 1, skal det modtagende forsikringsselskab m.v. oplyse det afgivende forsikringsselskab m.v. om, hvilken opgørelsesmetode det anvender til opgørelse af pensionsopsparernes skattepligtige afkast med henblik på at afgøre, om det afgivende forsikringsselskab m.v. skal lave en opgørelse af beskatningsgrundlaget, jf. pensionsafkastbeskatningslovens § 23, stk. 4, 3. pkt., på tidspunktet for overgang til ny opgørelsesmetode. Det afgivende forsikringsselskab m.v. videregiver samtidig med overførslen sådanne oplysninger om ordningen, at det modtagende forsikringsselskab m.v. kan indgive opgørelser efter pensionsafkastbeskatningslovens §§ 21-23 a. SKAT kan kræve, at oplysningerne videregives på et skema, der er udarbejdet af forvaltningen. Skemaet kan udfyldes og videregives digitalt.

•••

Stk. 2 Udloddes en ordning efter pensionsbeskatningslovens § 30, stk. 2 og 3, foretager forsikringsselskabet m.v. en opdeling i forhold til den aftalte udlodning, da den udloddede del betragtes som oprindeligt oprettet af ægtefællen. SKAT kan kræve, at oplysningerne videregives på et skema, der er udarbejdet af forvaltningen. Skemaet kan udfyldes og videregives digitalt.

•••
profile photo
Profilside