14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for folkehøjskoleområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 218 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Beregning og udbetaling af driftstilskud
I perioden fra folkehøjskolernes komplette nedlukning den 21. december 2020, til forebyggelsen og afhjælpningen af covid-19, beregnes folkehøjskolernes driftstilskud, jf. lov om folkehøjskoler § 24, ud fra antal tilmeldte elever pr. 29. december 2020.

•••

Stk. 2 I perioden fra nedlukningen af folkehøjskolernes korte kurser fra den 9. december 2020 til og med den 31. december 2020, beregnes driftstilskuddet ud fra antal tilmeldte elever pr. 8. december 2020.

•••

Stk. 3 Elever, der er tilmeldt et kursus pr. henholdsvis den 8. eller den 29. december 2020, jf. stk. 1 og 2, tæller med i beregningen af driftstilskuddet i hele nedlukningsperioden. Eleverne tæller desuden i hele nedlukningsperioden ud fra den takst, som de var tilmeldt på pr. 8. eller 29. december 2020.

•••
profile photo
Profilside