14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 565 af 07. maj 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Vielsesmyndigheden
Følgende præster kan foretage vielse på eget ansvar:

  • 1) Sognepræster i folkekirken, herunder præster ansat til at betjene institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd.

  • 2) Valgmenighedspræster.

•••

Stk. 2 Præster, der kan foretage vielse på eget ansvar, kan bemyndige en i folkekirken præsteviet person til på deres ansvar at foretage en vielse, forudsat at den pågældende ikke er udtrådt af folkekirken eller er afskediget af grunde, der gør den pågældende uværdig til at beklæde et præsteembede.

•••
profile photo
Profilside