Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 129 af 05. februar 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1550 af 16. december 2022

§ 8

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2019, jf. dog stk. 3.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1134 af 12. september 2018 om vielse i anerkendte trossamfund ophæves.

Stk. 3 For de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970, og som fører ministerialbøger, gælder bestemmelsen i § 6, 2. og 3. pkt., først fra 1. januar 2023. For vielse foretaget i de i stk. 1 nævnte trossamfund før 1. januar 2023 genudstedes vielsesattesten, ved anmodning, af den kommune, hvori vielsen er foretaget.