14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)

Bekendtgørelse nr. 372 af 17. april 2007

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til og fra Synsregistret, der føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ)

I medfør af § 153, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes følgende:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Praktiserende læger, øjenafdelinger på sygehuse, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, skal anmelde børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Synsregistret med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden.

Stk. 2 Anmeldelsen skal indeholde en bekræftelse af, at indehaveren af forældremyndigheden er informeret om anmeldelsen og har givet samtykke til at barnet eller den unge anmeldes til Synsregistret samt at Synsregistret kan videregive oplysning om anmeldelsen til relevante social- sundheds- og undervisningsmyndigheder. Anmeldelsen kan udover oplysning om barnets navn og CPR-nummer, indeholde oplysninger om forældrenes navne, egen læge og egen øjenlæge samt oplysninger om diagnose, synsstyrke og tidligere indlæggelser, hvis sådanne oplysninger forefindes.

Stk. 3 Kommunen giver samtykke til anmeldelsen til Synsregistret for børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet.

§2 Med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden kan Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) videregive oplysninger fra Synsregistret til social-, sundheds- og undervisningsmyndigheder for at sikre, at nødvendige foranstaltninger til afhjælpning af den nedsatte synsfunktion kan iværksættes.

§3 Synsregistret føres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik (KISØ) og anvendes i forbindelse med behandling og formidling af sociale og behandlingsmæssige tilbud.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2007.

profile photo
Profilside