14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 For data meddelt i form af en BBR-meddelelse, jf. § 14 kan kommunal­bestyrel­sen opkræve et gebyr på højst kr. 70,00.

•••

Stk. 2 Der opkræves ikke gebyr for data, der efter § 14, stk. 1, fremvises på inter­nettet som enkeltopslag, herunder BBR-meddelelsen eller BBR-andelsboligudskrif­ten, medmindre adgang til sådanne data er pålagt en afgift efter anden lov­givning.

•••
profile photo
Profilside