14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Kommunalbestyrelsen er primærbruger af BBR-systemet, jf. bekendtgørelse om finansiering af bygnings- og boligregistret og bemyndigelse til Kommune Holding A/S, og har dermed adgang til enkelt- eller masseopslag i BBR-data for hele landet i for­bindelse med løsningen af egne offentlige forvaltningsopga­ver.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre BBR-data for eget geografisk om­råde på egne hjemmesider til brug for enkeltopslag.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen må benytte BBR-data for eget geografisk område med henblik på løsningen af specifikke opgaver, herunder til brug for underleverandører. Disse data må ikke videregives, men kan offentliggøres til sagens parter som en del af sagens behandling.

•••
profile photo
Profilside