14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Data fra BBR videregives gennem Den Offentlige Informationsserver (OIS) som opslag på den enkelte ejendom enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

•••

Stk. 2 Data fra BBR kan efter aftale med EBST videregives udenom OIS, fx via webservices.

•••

Stk. 3 Data fra BBR videregives til rekvirenter gennem OIS i form af masse­udtræk enten alene eller sammenstillet med andre oplysninger om fast ejendom eller sted­bestemte oplysninger.

•••

Stk. 4 Ved rekvirenter forstås i denne bekendtgørelse slutbrugere af data købt gen­nem distributørordningen, jf. kapitel 3.

•••
profile photo
Profilside