14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen) § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 195 af 07. marts 2008. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan på internettet i egne eller andre offentlige IT-løsninger give almen adgang til oplysninger i BBR og øvrige oplysninger om fast ejendom eller stedbestemte oplysninger.

•••

Stk. 2 Oplysningerne må kun tilgås manuelt som enkeltopslag uden anvendelse af automatiserede løsninger til indhentelse af oplysningerne. Dog kan der ske automati­seret indhentning af oplysninger fra de webservices, der indgår i OIS.

•••

Stk. 3 Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke videregives eller offentliggøres på anden måde af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom. Dog må oplysninger fra offentlige webservices samt oplysninger omfattet af bilag 2 videre­gives og offentliggøres under iagttagelse af reglerne i lov om behandling af person­oplysninger, når det ikke sker til markedsføringsformål.

•••

Stk. 4 Oplysninger indhentet efter stk. 1 må ikke anvendes til markedsføring und­tagen, hvor ejeren selv ønsker at markedsføre sin ejendom.

•••

Stk. 5 Erhvervs- og Byggestyrelsen kan yderligere begrænse adgangen til videre­givelse af fx kortoplysninger indhentet efter stk. 1 ved angivelse af vilkår herom på de i stk. 1 nævnte tjenester.

•••
profile photo
Profilside